Kurs  hirudoterapii 

Poniżej znajduje się program naukowy kursu. Na kursie są również zajęcia praktyczne z pijawkami.

1.Sprawy organizacyjne

-wykład o hodowli pijawek firmy Biogen

-ustawa o ochronie przyrody w aspekcie pozyskiwania oraz stosowania pijawek lekarskich

2.Miejsce hirudoterapii w leczeniu w Polsce i na świecie

-problemy terapeutyczne i osiągnięcia hirudoterapii w Polsce

-światowe autorytety w dziedzinie hirudoterapii

-rozbieżności terapeutyczne na świecie

3.Hodowla pijawki lekarskiej- wykład firmy Biogen

- przedstawienie hodowli pijawek

- rodzaje pijawek wykorzystywanych w leczeniu

- przepisy regulujące hodowlę i dystrybucję pijawek

3.Biologia i fizjologia pijawki lekarskiej

-pijawka jako żywy organizm

-substancje gruczołów ślinowych

-rozróżnianie i dobór pijawek w terapii

4.Historia hirudoterapii

-wykorzystanie pijawek na przestrzeni wieków

-terapie pijawkami w historii medycyny

-współczesne podstawy hirudoterapii

5.Gabinet hirudoterapeutyczny

-wyposażenie niezbędne i dodatkowe w prowadzeniu terapii

6.Technika leczenia pijawkami

-postępowanie z otrzymanymi pijawkami

-sposób prowadzenia terapii

-zakładanie opatrunków

-prawidłowe zakończenie terapii

7.Wskazania i przeciwwskazania w hirudoterapii

-aktualne wytyczne w hirudoterapii

-możliwości wykorzystania pijawek w leczeniu chorób

-przeciwwskazania względne i bezwzględne w hirudoterapii

8.Zagrożenia w hirudoterapii

-zagrożenia infekcyjne i krwotoczne

-możliwe zagrożenia w terapii pijawkami

9.Hirudoterapia w schorzeniach naczyniowych i mikrochirurgii

-możliwości wykorzystania pijawek w leczeniu chorób naczyniowych

-podstawowe zasady doboru schorzeń do terapii

-zasady terapii pijawkami w chirurgii ręki i chirurgii rekonstrukcyjnej

10.Hirudoterapia w chorobach układu kostno-stawowego

-wykorzystanie hirudoterapii w leczeniu zmian zapalnych

-choroby zwyrodnieniowe i terapia pijawkami

11.Hirudoterapia w schorzeniach skóry

-wybrane przykłady wykorzystania pijawek w chorobach skóry

-efekty wykorzystania pijawek w dermatologii

12.Hirudoterapia w róznych specjalnościach medycznych

-wybrane przykłady wykorzystania pijawek w otolaryngologii, stomatologii, ginekologii i urologii

-efekty wykorzystania pijawek w róznych specjalnościach medycznych

13.Ćwiczenia z pijawkami

-przykłady praktyczne stosowania pijawek

- techniki przykładania pijawek

- zabezpieczanie ran po pijawkach i zakładanie opatrunków

-metody wykonania masek kosmetycznych

17.Hirudorefleksoterapia

-wykorzystanie zasad akupunktury w hirudoterapii

-możliwości wspomagania reflektorycznego w hirudoterapii

22.Przepisy prawne i organizacja gabinetu hirudoterapeutycznego

-wytyczne Państwowej Inspekcji Sanitarnej w hirudoterapii

-przepisy prawne, przechowywanie i utylizacja pijawek 

-gabinet jako działalność gospodarcza

-ubezpieczenie OC działalności hirudoterapeutycznej

23.Praktyczne aspekty i przykłady stosowania pijawek w leczeniu

- omówienie i przedstawienie najczęstrzych sastosowań pijawek

- efekty prowadzonych terapii

24.Egzamin –ogłoszenie wyników, wręczenie zaświadczeń i certyfikatów

Copyright Parmed. All rights reserved.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, drukowanie, przetwarzanie elektroniczne bez pisemnej zgody Parmed jest zabronione i objęte prawem autorskim.

Wyjątek stanową materiały udostępnione na stronie do pobrania.

Go to top