Kurs zaawansowany hirudoterapii 

Poniżej znajduje się program kursu zaawansowanego


1. Sprawy organizacyjne

2. Kurs zaawansowany – potrzeba i konieczność

3. Podstawy anatomii, biochemii  i fizjologii człowieka

- anatomia topograficzna człowieka

- lokalizacja miejsc terapeutycznych w hirudoterapii

- omówienie układów anatomicznych człowieka i ich funkcji

- fizjologia człowieka i regulacje hormonalne organizmu człowieka

- przemiany biochemiczne i ich rola w funkcjonowaniu ciała ludzkiego

- powstawanie chorób

4. Pacjent – wywiad, badanie chorego, ocena przed terapią

-podstawowe badanie pacjenta i interpretacja wyników badań krwi 

- znaczenie badań diagnostycznych w hirudoterapii

-ocena zagrożenia podczas terapii zależnie od schorzeń towarzyszących

-choroby i ich wpływ na przebieg terapii

7. Leki i choroby w hirudoterapii

 

- choroby w hirudoterapii

-uwzględnienie leków i chorób podczas terapii

-interakcje leków z substancjami gruczołów ślinowych pijawek
-leki psychotropowe i nasenne
-leki antykoagulacyjne i antyagregacyjne w terapii

9. Powikłania w hirudoterapii

-rodzaje powikłań podczas terapii
-sposoby minimalizacji ryzyka powikłań

-postępowanie w razie powikłań 

 -ocena ryzyka krwawień w hirudoterapii

-metody zatrzymania krwawienia
-rodzaje możliwych infekcji i sposób postępowania

11. Rany w terapii pijawkami – postępowanie .

-rodzaje ran i ich ocena przed terapią

-dobór opatrunków i leków w hirudoterapii
-nowoczesne metody leczenia ran

-blizny po terapii i sposoby zapobiegania

-odczyny skórne i zapobieganie

15. Techniki łączone w hirudoterapii

- elementy naturoterapii w terapii pijawkami

- wspomaganie hirudoterapii ziołolecznictwem i makrobiotyką

- rola witamin i suplementów diety w funkcjonowaniu i zdrowiu

Copyright Parmed. All rights reserved.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, drukowanie, przetwarzanie elektroniczne bez pisemnej zgody Parmed jest zabronione i objęte prawem autorskim.

Wyjątek stanową materiały udostępnione na stronie do pobrania.

Go to top